Trần Huy Liệu - cõi người

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh có một đường phố khá sầm uất mang tên Trần Huy Liệu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146420&sub=137&top=43