Trách nhiệm "Tư lệnh" ngành chưa rõ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Là người nhận được câu hỏi chất vấn nhiều nhất, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được Quốc hội bố trí tới 130 phút đăng đàn để trả lời các câu hỏi xung quanh 3 vấn đề: việc điều hành công tác xuất, nhập khẩu và giá cả một số mặt hàng...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=108713