Trà Vinh chuyển đổi cây trồng trên đất cát

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trà Vinh có hơn 14.000 ha đất cát, là tỉnh có diện tích đất cát lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Đất cát nghèo dinh dưỡng, thiếu nước, khó khai thác, cho nên đời sống của người dân trên vùng đất này thường gặp nhiều khó khăn. Đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh chủ yếu sống tập trung trên đất cát. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đời sống của đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124234&sub=56&top=38