"Trả giá" và ranh giới mong manh giữa thiện, ác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong 2 tuần đầu tháng 9, bộ phim "Trả giá" luôn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Bắc Mỹ nhờ diễn xuất đột phá tuyệt vời của Joddie Foster và một cốt truyện tràn đầy tính tự vấn lương tâm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=30594