TP Hồ Chí Minh: Từ 1-4, thực hiện thủ tục đất đai theo cơ chế “một cửa”

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP HCM vừa ban hành cơ chế “một cửa” đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/03/26/022422/6861