TP Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính chưa trở thành khâu đột phá

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong lần làm việc với TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội đầu tháng 12-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: TPHCM đã có nhiều cố gắng trong việc cải cách thủ tục hành chính nhưng so với yêu cầu của một đô thị lớn thì chưa đáp ứng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/caicachhanhchinh/2007/12/137174