Top 9 game online nổi danh nhờ điện ảnh Trung Quốc

    Gốc

    Hôm nay, 18/7, phim Xích Bích bắt đầu được chiếu ở Việt Nam. Đây chỉ là một trong số nhiều bộ phim có game online đi kèm.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/07/3B9AE66F