Tổng vốn đầu tư nước ngoài của Tp.HCM đạt 8 tỷ USD

    Gốc

    Hanoinet - Theo Cục Thống kê Tp.HCM, tính đến 18/9, đã có 405 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7.830 triệu USD. Số vốn đầu tư bình quân 1 dự án 19,3 triệu USD. Số dự án điều chỉnh vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh là 110 dự án với số vốn tăng thêm là 197 triệu USD.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=98463