Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Đông

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Mỹ Bush chiều 8/1 bắt đầu chuyến công du kéo dài 9 ngày tới 7 nước Trung Đông gồm Ixraen, Palextin, Côoét, Baranh, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Arập Xêút và Aicập.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231114/Default.aspx