Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất sẽ đánh giá sâu sắc toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 50 năm, khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển văn học nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới. Theo đó, các hoạt động cụ thể gồm: Tổ chức các sự kiện hội nghị, sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc…; Các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học theo các lĩnh vực văn học nghệ thuật cụ thể…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước hoàn toàn thống, chúng ta cần xác định là tập trung vào nghiên cứu khoa học, dựa trên những luận cứ khoa học này, để đánh giá sát đúng nền văn học nghệ thuật của nước nhà sau 50 năm. Đó là về những vấn đề phát triển và những vấn đề đang đặt ra và các giải pháp sắp tới. Trên cơ sở các nghiên cứu khoa học này để giúp cho việc hoạch định chủ trương, chính sách thời gian tới. Những nghiên cứu sẽ góp phần trước mắt trực tiếp cho vấn đề xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng 14 và cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng các công cụ pháp luật, đây là vấn đề quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Còn theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, việc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất cần phải là một nghiên cứu đánh giá toàn diện, đầy đủ. Do đó, cho rằng, việc nghiên cứu cần một phương pháp tổng kết thống nhất, đề cương cụ thể với mục tiêu cuối cùng là xây dựng được một báo cáo tổng kết chỉ ra được nền văn học nghệ thuật sau 50 năm ngày thống nhất đất nước đã đạt được những thành quả, thành tựu, cũng như hạn chế, tồn tại. Từ đó rút ra nguyên nhân và những vấn đề cần bổ sung vào quan điểm lãnh đạo của của Đảng đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Nhấn mạnh văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng lưu ý, việc tổng kết cần bám sát tổng kết thực tiễn phát triển văn học nghệ thuật của 63 tỉnh, thành phố: "Việc tổng kết còn nhiều việc bao gồm: từ hệ thống các quan điểm chủ trương của Đảng, hệ thống tư tưởng, thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật; trong triển khai thực hiện- kể cả vấn đề nghiên cứu khoa học, các vấn đề nghiên cứu để giáo dục đào tạo con người, để làm trong các lĩnh vực này. Vấn đề công tác quản lý vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính sẽ được triển khai một cách rất khoa học, rất cụ thể. Về phía Chính phủ, thì chúng tôi sẽ cùng với các cơ quan Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất là nhiệm vụ lớn, các hoạt động được tổ chức tương đối phong phú, toàn diện. Do đó yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo, tăng cường công tác phối hợp, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực đảm bảo tổ chức trong triển khai thực hiện. Đối với các tuyến nghiên cứu khoa học, các cơ quan được phân công quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ. Tổ chức các hội thảo khoa học cần huy động hiệu quả, rộng rãi có sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo chất lượng các báo cáo khoa học góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ, đối với các tuyến sự kiện, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam tập trung chỉ đạo tổ chức chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, giới thiệu quảng bá tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu phản ánh sâu sắc thành tựu của đất nước.

"Khối lượng công việc kế hoạch rất lớn, trong thời gian cũng không phải là nhiều , vì thế tôi rất mong rằng các đồng chí trong Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt chủ trương và yêu cầu rất cao của Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống, chính trị văn hóa, tinh thần; cũng như trong lĩnh vực văn hóa văn học nghệ thuật thì chúng ta sẽ thành công hoạt động đúng theo quy hoạch", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nguyễn Hằng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tong-ket-50-nam-nen-van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-sau-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-post1089550.vov