Tổng Bí thư: VN ra sức phát triển quan hệ với Trung Quốc

    1 đăng lạiGốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và ra sức phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/220840/Default.aspx