Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

    Báo VTC News
    Gốc

    Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Stephen Smith đang ở thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định chính sách của Việt Nam là coi trọng quan hệ với Australia.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256732/Default.aspx