'Tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được nhiều người nhất...'

Đó là chia sẻ của Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định), là một trong 3 thanh niên dùng búa đập tường cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính (Hà Nội).

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/toi-chi-nghi-lam-sao-cuu-duoc-nhieu-nguoi-nhat-post296774.html