Tóc tiền sử cho thấy những người Eskimo đầu tiên đến từ châu Á

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Công trình nghiên cứu mới cho biết một nhúm tóc người bị đông lạnh phát hiện ở tây bắc đảo Greenland là bằng chứng những người Eskimo đầu tiên ở Tân thế giới không phải dòng giống người Mỹ bản địa như người ta vẫn nghĩ mà đến trực tiếp từ châu Á.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/6/93094.cand