Tộc người "say" và vòng luẩn quẩn giữa đại ngàn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vượt qua hàng trăm con suối, hàng chục quả đồi để trốn chạy quan quân truy đuổi, cuối cùng, tộc người Đan Lai cũng tìm được nơi trú ẩn trong những hang động. Giữa cánh rừng già đại ngàn, bên dòng sông Giăng, một tộc người bỏ xứ bắt đầu tìm cách để sinh tồn và bảo vệ nòi giống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=96679