Tòa án liên bang Mỹ dời ngày xét xử tên khủng bố Nguyễn Tấn Vinh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trước giờ khai mạc phiên tòa, bất ngờ Tòa án liên bang Mỹ đã ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử tên Nguyễn Tấn Vinh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/2/109373.cand