Tổ chức xếp hạng tín dụng có đáng tin cậy?

    Báo VnEconomy
    6 đăng lạiGốc

    Nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn đã coi thường các quy tắc về xung đột lợi ích và chỉ chú ý đến lợi nhuận...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=c96102d1f233e8&page=category