Tỉnh ủy Thanh Hóa khai trương Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

  Báo Nhân Dân
  4 liên quanGốcThanh Hóa

  Chiều 5/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

  Toàn cảnh lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

  Toàn cảnh lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

  Nhiều năm qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng. Được hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Viettel, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thí điểm ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tiếp tục triển khai trong toàn đảng bộ tỉnh trong năm 2022.

  Phần mềm được xây dựng trên môi trường internet, ứng dụng trên nền tảng di động, cung cấp các giải pháp công nghệ hữu ích với các tính năng vượt trội như: hỗ trợ sinh hoạt đảng, cung cấp các thông tin một cách có hệ thống, bảo đảm chính xác, kịp thời tới đảng viên. Đồng thời cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, hỗ trợ xây dựng lịch công tác cá nhân, ghi nhớ nhiệm vụ được giao, báo cáo tiến độ thực hiện; hỗ trợ cấp ủy cấp trên kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới.

  Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục ban hành quy chế quản lý, vận hành phần mềm, thống nhất quản lý trong toàn đảng bộ tỉnh; thành lập Ban biên tập nội dung, triển khai kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, sử dụng phần mềm.

  Ứng dụng diện rộng Sổ tay đảng viên điện tử góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tích cực chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  MAI LUẬN

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/tinh-uy-thanh-hoa-khai-truong-phan-mem-so-tay-dang-vien-dien-tu-704028/