Tinh thần điện ảnh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (Dựa theo truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan)Chuyện cũng xảy ra trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Có lính lệ mang trát quan về làng:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/2/6/225319.tno