Tình báo Anh tuyển điệp viên bằng Splinter Cell

    Gốc

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cơ quan an ninh mật chiêu mộ nhân viên bằng game.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2007/10/3B9ADF71