Tín Nghĩa chào bán khu dân cư Tân Biên 2

    Gốc

    Ngày 7-6, Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa-Đồng Nai đã công bố chào bán khu dân cư Tân Biên 2 tại Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là khu dân cư thứ 2 được Tín Nghĩa xây dựng và chào bán nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn....

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/09/085656/8384