Tỷ giá trung tâm tăng, đồng USD trên thị trường tự do và ngân hàng thương mại giảm

Tỷ giá trung tâm tăng, đồng USD trên thị trường tự do và ngân hàng thương mại giảm

Tỷ giá USD tiếp tục đi lên, thị trường vàng trong nước vẫn 'lặng sóng'

Tỷ giá USD tiếp tục đi lên, thị trường vàng trong nước vẫn 'lặng sóng'

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng

USD tiếp tục giảm giá

USD tiếp tục giảm giá

Ngày 12/9: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, giá ngoại tệ đồng loạt giảm

Ngày 12/9: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, giá ngoại tệ đồng loạt giảm

USD giảm giá

USD giảm giá

Ngày 11/9: Đồng USD, bảng Anh và EURO đều tăng mạnh

Ngày 11/9: Đồng USD, bảng Anh và EURO đều tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Giá USD trong nước tăng theo giá thế giới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Giá USD trong nước tăng theo giá thế giới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Giá USD trong nước tăng theo giá thế giới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Giá USD trong nước tăng theo giá thế giới

Hai thương hiệu vàng biến động trái chiều, tỷ giá trung tâm tăng

Hai thương hiệu vàng biến động trái chiều, tỷ giá trung tâm tăng

Giá USD giảm, vàng tiếp tục tăng

Giá USD giảm, vàng tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9: Giá USD thế giới tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9: Giá USD thế giới tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9: Sau 3 phiên ổn định, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/9: Sau 3 phiên ổn định, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Tỷ giá ngày 7.9: USD chợ đen 'lao dốc'

Tỷ giá ngày 7.9: USD chợ đen 'lao dốc'

Giá mua – bán ngoại tệ tăng mạnh trên thị trường

Giá mua – bán ngoại tệ tăng mạnh trên thị trường

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: Toàn thế giới lao dốc, USD treo cao

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: Toàn thế giới lao dốc, USD treo cao

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: Đồng EUR, bảng Anh tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: Đồng EUR, bảng Anh tăng mạnh

Giá vàng giảm sâu, USD tăng mạnh

Giá vàng giảm sâu, USD tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 4/9: Đồng EUR, bảng Anh giảm sâu, USD tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ 4/9: Đồng EUR, bảng Anh giảm sâu, USD tăng giá

Tỷ giá tăng, nhiều doanh nghiệp chưa chắc bị thiệt

Tỷ giá tăng, nhiều doanh nghiệp chưa chắc bị thiệt

Tỷ giá ngoại tệ 3/9: Đồng USD vật chất 'áp chế' thị trường

Tỷ giá ngoại tệ 3/9: Đồng USD vật chất 'áp chế' thị trường

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/9: USD tăng trở lại, Euro ở mức thấp

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/9: USD tăng trở lại, Euro ở mức thấp

Tỷ giá ngoại tệ 1/9: USD tăng kỷ lục, đồng EUR, bảng Anh giảm sâu

Tỷ giá ngoại tệ 1/9: USD tăng kỷ lục, đồng EUR, bảng Anh giảm sâu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/9: Lo ngại chiến tranh thương mại, USD giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/9: Lo ngại chiến tranh thương mại, USD giảm