Liên kết trong tuyển sinh: Đôi bên cùng lợi

Liên kết trong tuyển sinh: Đôi bên cùng lợi

Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GD đại học, năm 2021, các cơ sở GD ĐH đã phát huy quyền...
7 'ông lớn' ĐH kỹ thuật bắt tay hợp tác

7 'ông lớn' ĐH kỹ thuật bắt tay hợp tác

Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

7 trường Đại học kỹ thuật thống nhất tổ chức kỳ thi chung

7 trường Đại học kỹ thuật thống nhất tổ chức kỳ thi chung

7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

7 trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

Nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hợp tác toàn diện

Nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hợp tác toàn diện

Bảy trường đại học kỹ thuật lớn ký hợp tác toàn diện

Bảy trường đại học kỹ thuật lớn ký hợp tác toàn diện

Bảy trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

Bảy trường đại học kỹ thuật ký kết hợp tác toàn diện

7 trường đại học kỹ thuật sẽ tiên phong về đổi mới sáng tạo

7 trường đại học kỹ thuật sẽ tiên phong về đổi mới sáng tạo

7 trường ĐH hợp tác toàn diện, lập nhóm tuyển sinh riêng

7 trường ĐH hợp tác toàn diện, lập nhóm tuyển sinh riêng

Hợp tác toàn diện nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

Hợp tác toàn diện nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

7 đại học dùng chung kết quả đánh giá tư duy để tuyển sinh

7 đại học dùng chung kết quả đánh giá tư duy để tuyển sinh

7 trường đại học hàng đầu 'bắt tay' cùng đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật

7 trường đại học hàng đầu 'bắt tay' cùng đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật

Ký kết hợp tác toàn diện nhóm 7 trường Đại học kỹ thuật

Ký kết hợp tác toàn diện nhóm 7 trường Đại học kỹ thuật

7 trường Đại học kỹ thuật 'bắt tay' công nhận tín chỉ đào tạo lẫn nhau

7 trường Đại học kỹ thuật 'bắt tay' công nhận tín chỉ đào tạo lẫn nhau

7 trường kỹ thuật 'bắt tay', hướng tới kỳ thi chung

7 trường kỹ thuật 'bắt tay', hướng tới kỳ thi chung