Xúc động với câu chuyện cháu 5 tuổi mồ côi cầu xin bà ngoại

Xúc động với câu chuyện cháu 5 tuổi mồ côi cầu xin bà ngoại

Rơi nước mắt trước hoàn cảnh đứa cháu 5 tuổi mồ côi cầu xin bà: 'Ngoại ơi, ngoại thương con, đừng bỏ con...