Quảng Nam: Hạ tầng công nghệ thay đổi thế nào khi 'bắt tay' với VNPT?

Quảng Nam: Hạ tầng công nghệ thay đổi thế nào khi 'bắt tay' với VNPT?

Trong hơn 5 năm qua, VNPT đã tập trung đầu tư hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo mọi nguồn...