Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021), ngày 6-1-2021, tại Nhà Quốc hội, Ủy...
Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt Đại biểu Quốc hội các thời kỳ

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt Đại biểu Quốc hội các thời kỳ

Bình Dương kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Bình Dương kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên

75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Phát huy vai trò, vị thế của nữ Đại biểu Quốc hội

75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Phát huy vai trò, vị thế của nữ Đại biểu Quốc hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các vị ĐBQH TP dù ở cương vị nào đều làm tròn trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các vị ĐBQH TP dù ở cương vị nào đều làm tròn trách nhiệm

NIỀM TIN YÊU VÀO QUỐC HỘI VỚI NHIỀU ĐỔI MỚI

NIỀM TIN YÊU VÀO QUỐC HỘI VỚI NHIỀU ĐỔI MỚI

Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của Thủ đô

Gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của Thủ đô

Vai trò, vị thế của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngày càng được nâng cao

Vai trò, vị thế của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngày càng được nâng cao

Kỷ niệm các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của Việt Nam trong năm 2021

Kỷ niệm các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của Việt Nam trong năm 2021

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN TẠI PHÚ THỌ

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN TẠI PHÚ THỌ

Chất lượng hoạt động lập pháp ngày càng được nâng cao

Chất lượng hoạt động lập pháp ngày càng được nâng cao

Triển lãm ảnh 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử'

Quốc hội có nhiều đổi mới, sáng tạo

Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2021)

Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2021)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Đặc biệt chú trọng đến chất lượng nhân sự làm đại diện cho cử tri

Chủ tịch Quốc hội: Đặc biệt chú trọng đến chất lượng nhân sự làm đại diện cho cử tri

Tạo điều kiện cho cử tri bầu ra những đại biểu ưu tú nhất

Tạo điều kiện cho cử tri bầu ra những đại biểu ưu tú nhất

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cho ta bài học quý về lựa chọn hiền tài

Thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cho ta bài học quý về lựa chọn hiền tài

Quảng Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Quảng Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Thủ tướng dự kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng dự kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Quảng Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Quảng Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam tại Bến Tre

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam tại Bến Tre

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc Hội Việt Nam tại Bến Tre

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc Hội Việt Nam tại Bến Tre

Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên