Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Hoạt động phê bình trong lĩnh vực sân khấu là 'mặt trận' gần như bị bỏ ngỏ nhiều năm nay. Tình trạng thiếu...
Phê bình điện ảnh bị 'bỏ ngỏ'?

Phê bình điện ảnh bị 'bỏ ngỏ'?