Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn

Năm 2020, LĐLĐ Thành phố tiếp tục tổ chức và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp dưới tập huấn, hướng dẫn...
Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Công đoàn cơ sở

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và truyền thông Công đoàn năm 2020

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và truyền thông Công đoàn năm 2020

Tập huấn kỹ năng xử lý thông tin trên Trang thông tin điện tử

Tập huấn kỹ năng xử lý thông tin trên Trang thông tin điện tử

Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ 10

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ 10

Nâng cao bản lĩnh, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Nâng cao bản lĩnh, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn

Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, giỏi nghề

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, giỏi nghề

Hà Nội: Nâng cao nhận thức về CPTPP và pháp luật lao động

Hà Nội: Nâng cao nhận thức về CPTPP và pháp luật lao động

Tập huấn về CPTPP và vai trò của tổ chức Công đoàn

Tập huấn về CPTPP và vai trò của tổ chức Công đoàn

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở tại TP HCM

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ tổ chức của Công đoàn

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ tổ chức của Công đoàn

Đẩy mạnh triển khai phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn

Đẩy mạnh triển khai phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn

Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Khánh Hòa: Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Khánh Hòa: Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm đối thoại với hơn 150 công nhân, viên chức, lao động

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm đối thoại với hơn 150 công nhân, viên chức, lao động

LĐLĐ huyện Gia Lâm tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

LĐLĐ huyện Gia Lâm tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Cán bộ Công đoàn năng động, sáng tạo

Cán bộ Công đoàn năng động, sáng tạo

Bồi dưỡng toàn diện kiến thức, kỹ năng công tác công đoàn

Bồi dưỡng toàn diện kiến thức, kỹ năng công tác công đoàn

Kiên Giang: Cán bộ Công đoàn học kỹ năng ứng xử

Kiên Giang: Cán bộ Công đoàn học kỹ năng ứng xử

Bình Dương: Cán bộ Công đoàn tìm hiểu về CPTPP

Bình Dương: Cán bộ Công đoàn tìm hiểu về CPTPP