Bạc Liêu thúc giục các đơn vị vận tải khám sức khỏe định kỳ cho lái xe

Bạc Liêu thúc giục các đơn vị vận tải khám sức khỏe định kỳ cho lái xe

Công khai cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX để người dân không bị lừa

Công khai cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX để người dân không bị lừa

Phát hiện, xử lý 7 thí sinh gian lận kỳ thi sát hạch bằng lái

Phát hiện, xử lý 7 thí sinh gian lận kỳ thi sát hạch bằng lái

Siết chặt khâu đào tạo, sát hạch lái xe

Siết chặt khâu đào tạo, sát hạch lái xe

GPLX hết hạn, xin cấp lại ở tỉnh khác có được không?

GPLX hết hạn, xin cấp lại ở tỉnh khác có được không?

Xử nghiêm chiêu 'bao đậu' bằng lái xe

Xử nghiêm chiêu 'bao đậu' bằng lái xe

Ngăn chặn tình trạng rao bán, bao thi đỗ giấy phép lái xe trên mạng xã hội

Ngăn chặn tình trạng rao bán, bao thi đỗ giấy phép lái xe trên mạng xã hội

Điều tra việc rao bán và bao đỗ thi bằng lái xe

Điều tra việc rao bán và bao đỗ thi bằng lái xe

Mời công an điều tra việc rao bán, bao đậu thi GPLX trên mạng

Mời công an điều tra việc rao bán, bao đậu thi GPLX trên mạng

Khánh Hòa phát hiện dùng bằng tốt nghiệp giả nâng hạng GPLX ô tô

Khánh Hòa phát hiện dùng bằng tốt nghiệp giả nâng hạng GPLX ô tô

Đề nghị công an điều tra việc rao bán và bao đậu thi giấy phép lái xe

Đề nghị công an điều tra việc rao bán và bao đậu thi giấy phép lái xe

Đề nghị Công an điều tra việc rao bán và 'bao' đỗ thi bằng lái xe

Đề nghị Công an điều tra việc rao bán và 'bao' đỗ thi bằng lái xe

Đề nghị công an điều tra việc rao bán và bao đậu thi bằng lái xe

Đề nghị công an điều tra việc rao bán và bao đậu thi bằng lái xe

Cảnh giác trước lời mời 'bao đậu' thi lấy bằng lái xe

Cảnh giác trước lời mời 'bao đậu' thi lấy bằng lái xe

Gần 8.000 doanh nghiệp vận tải chưa chịu kiểm tra sức khỏe lái xe

Gần 8.000 doanh nghiệp vận tải chưa chịu kiểm tra sức khỏe lái xe

Hàn Quốc bắt 5 người Việt làm giả giấy phép lái xe

Hàn Quốc bắt 5 người Việt làm giả giấy phép lái xe

Quản chặt cấp đổi, tra cứu sức khỏe để loại bỏ bằng lái xe giả

Quản chặt cấp đổi, tra cứu sức khỏe để loại bỏ bằng lái xe giả