Tin đấu giá cổ phần

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * 2.379.000 cổ phần (CP) của Công ty vận tải thủy bộ Đồng Nai sẽ được bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 30.1. Giá khởi điểm 10.600 đồng/CP. Công ty có vốn điều lệ 42 tỉ đồng, hoạt động về lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách; kinh doanh kho bãi; mua bán vật liệu xây dựng; khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/1/21/223476.tno