Tin an ninh trật tự

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Thu giữ hàng không rõ nguồn gốc

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135099&sub=67&top=40