Tìm thêm được tranh chân dung Mozart

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Giáo sư âm nhạc Cliff Eisen, Trường Cao đẳng King’s London (Anh) dựa vào nhiều hồ sơ lưu trữ đã thẩm định được một bức tranh sơn dầu chân dung nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Mozart.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/219484.asp