Tìm “ông” như thể tìm chim

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Hiện nay tình trạng ngập nước trong TP đã trở nên trầm trọng, đến mức khu vực trung tâm TP -nơi tưởng rằng nước sẽ bất khả xâm phạm - đã ngập suốt mấy giờ đồng hồ trong buổi chiều ngày 6-11-2007. Thế nhưng để tìm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/2007/11/mlnews.2007-11-13.6301040305