Tìm hiểu về class trong MMORPG (phần 1)

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Warrior oai hùng vác kiếm trên vai, Buffer yểu điệu lả lướt, Wizard ốm yếu nhưng ẩn tàng sát lực… Chọn class nào để chơi đây?

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10553&t=pcolarticle