Tiết kiệm được 140.000 kwh trong Giờ Trái đất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Ước tính lượng điện Việt Nam tiết kiệm được trong Giờ Trái đất vừa qua là 140.000 kwh, tức khoảng 132 triệu đồng, riêng Hà Nội tiết kiệm được 56.000 kwh. Có khoảng 1,1 triệu người tham gia tại sáu thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Cần Thơ và Nha Trang.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146421&sub=72&top=41