Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý cửa khẩu biên giới

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP đã có buổi làm việc với Thường trực Tổ biên tập Nghị định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (viết tắt là Nghị định). Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vân

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại công văn ngày 8/7/2022 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức cuộc họp Thường trực Tổ biên tập Nghị định, tại buổi làm việc, Thường trực Tổ Biên tập đã báo cáo kết quả công tác triển khai sau Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, tổ chức ngày 5/7/2022.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc tiếp tục tham gia góp ý thêm về việc tiếp thu và giải trình của Nghị định trong cuộc họp ngày 5/7 như sau: Điều chỉnh và phân loại các loại hình cửa khẩu để phù hợp với các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu giữa Việt Nam đã ký kết với các nước có chung đường biên giới; đồng thời làm rõ thêm quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu; bổ sung điều chỉnh về giấy tờ xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền phù hợp với các văn bản pháp luật về xuất, nhập cảnh mới ban hành; thẩm quyền quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017...

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu Thường trực Tổ biên tập Nghị định tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, gửi lấy ý kiến các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đồng thời gửi dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh biên giới đất liền. Bên cạnh đó, cần đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, xong trước 18/7/2022.

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-tuc-hoan-thien-quy-dinh-ve-quan-ly-cua-khau-bien-gioi-post452573.html