Tiếng điếu cày rạng sáng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trời hãy còn tối, chưa tới 5 giờ sáng, Trần Văn Bình (36 tuổi) là công nhân khai thác đá của một công ty xây dựng đóng tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, chợt thức giấc. Bình lấy điếu cày hút thuốc lào.

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-23.5694375944