Thường vụ QH bàn về dự Luật Tương trợ Tư pháp

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Sáng 25/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tương trợ tư pháp. Buổi chiều, Ủy ban cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215014/Default.aspx