Thường thức cơ bản về nguồn phóng xạ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nguồn phóng xạ (NPX) là vật chất hoặc thiết bị chế tạo từ chất phóng xạ, có khả năng phát ra bức xạ. NPX chia làm hai loại: nguồn kín và nguồn hở. Có những hạt nhân phóng xạ đã tồn tại từ khi Trái đất mới sinh ra như uran, thori, rađi...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/164435