Thưởng tết ở doanh nghiệp FDI tăng 7,5%

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    * Mức cao nhất: 100 triệu đồng/người; mức thấp nhất: 50.000 đồng/ngươìGiám đốc Sở LĐ-TBXH TPHCM Lê Thành Tâm cho biết, đến ngày 23-12, mới có gần 150 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI công bố mức thưởng tết. Nhìn chung, mặt bằng thưởng tết năm 2009 thấp hơn so với những năm trước. Mức thưởng tết bình quân ở các doanh nghiệp FDI đạt 2,4 triệu đồng/người, tăng 7,5% so với năm 2007.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/176272