Thuê kênh riêng trong nước và quốc tế giảm góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp

    Gốc

    XHTTOnline: Dịch vụ thuê kênh riêng trong nước và quốc tế của VNPT đã mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Với việc sử dụng các kênh dùng riêng, tổ chức, doanh nghiệp có thể thiết lập và sử dụng nhiều dịch vụ viễn thông như thoại,

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=12973