Thuế điện tử: Chuẩn bị thí điểm kê khai

    Gốc

    Hanoinet - Việc Tổng cục lựa chọn các doanh nghiệp Hàn Quốc để thí điểm, theo ông Ninh, do Hàn Quốc là nước có kinh nghiệm trong việc kê khai thuế điện tử, hiện có hơn 80% doanh nghiệp đã quen với việc thực hiện kê khai thuế điện tử, trong khi Mỹ và Nhật chỉ có 50%.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=97181