Thực trạng và giải pháp

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đồng bằng sông Cửu Long hằng năm làm ra 50% sản lượng lúa, 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% lượng thủy sản và 70% lượng trái cây của cả nước...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.37669.qdnd