Thực tế bị "tô hồng" - Người lao động ăn "bánh vẽ"

    Gốc

    Việc hàng loạt lao động Việt Nam đột tử ở Malaysia, 200 lao động VN kêu cứu tại Jordan... một phần là do người lao động đã bị cho ăn "bánh vẽ" khi đi lao động nước ngoài.

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19007