Thực khách chuộng gà H'mông

    Gốc

    Đây là giống gà rất quý, có thể sản xuất đại trà và tiêu thụ được ở những vùng dân có thu nhập cao...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=fa511ed0c68027&page=category