Thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tại cuộc họp giao ban với báo chí sáng 12-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trong thời gian qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117486&sub=74&top=41