Thực hiện nghiêm chính sách dân số

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hôm nay, cả nước tổ chức kỷ niệm 47 năm Ngày Dân số Việt Nam (26-12). “Cột mốc” có ý nghĩa quan trọng để Chính phủ lấy ngày 26-12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam là Quyết định số 216/QĐ-CP ngày 26-12-1961 của Hội đồng Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi đó ký quy định về việc sinh đẻ có hướng dẫn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/176483