Thực hiện công trình 'Vì đàn em thân yêu'

    2 liên quanGốc

    Trung ương Đoàn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành đoàn về việc thực hiện công trình 'Vì đàn em thân yêu' kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2021).

    Theo đó, Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện công trình với tên “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”. Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo khảo sát thực trạng việc treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy tại tất cả các phòng học trong trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh; chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa để trang bị ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy cho các phòng học chưa được trang bị. Đối với các địa phương điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, biển đảo... Hội đồng Đội Trung ương căn cứ tổng hợp số liệu để vận động kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ cho các phòng học trên cả nước. Thời gian triển khai đến ngày 8-5.

    H.P

    Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202104/thuc-hien-cong-trinh-vi-dan-em-than-yeu-8213577/