Thực đơn dành cho Olympic Bắc Kinh 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Các món ăn châu Á sẽ chiếm một phần ba thực đơn dành cho các quan chức, vận động viên tới làng Olympic mùa hè năm tới tại Bắc Kinh. Thực đơn chính thức sẽ được  quyết định và công bố vào ngày 1-1-2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112140&sub=136&top=46