Thừa Thiên - Huế: Những cánh đồng chết mặn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Dải đất hẹp ven biển Phú Diên (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vốn nghèo, nay bỗng trở nên nổi tiếng với diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang xếp hạng nhất nhì tỉnh. Nông dân gác cày “ăn không ngồi rồi” bởi hệ lụy từ dự án nuôi tôm bị phá sản và hoạt động khai thác titan làm ô nhiễm đồng lúa. Những mảnh ruộng còn sót lại cuối cùng nơi đây đang dần thành đất chết... mặn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/10/167436